Fuglsø

De fleste artikler på denne  del af hjemmesiden omhandler en familie og den gård de i mange år levede på. Men det er også fortællingen om en lille landsby Fuglsø, hvor den omtalte familie har boet og levet i flere hundrede år. Jeg hørte…
Samvær og samarbejde med andre mennesker har altid været og er også stadig vigtigt, men hvis vi i dag ikke bryder os om nogle af de mennesker vi omgås i hverdagen, kan vi få et nyt job eller flytte. Den…
Det var også på bystævnet, man forsøgte at løse eventuelle problemer internt eller man gjorde fælles front mod herskabet. Det var svært at få fællesskabet til at fungere, hvis ikke alle udfyldte deres rolle, så uenigheder måtte løses for alles…
I et hvert samarbejde må man kunne indordne sig, således også i landsbyfællesskabet, hvilket vil sige at bønder der havde anderledes ideer eller blot var interesseret i at gøre tingene på en anderledes og måske bedre måde, havde svært ved…
Det har været nødvendigt for mig at samstille begivenheder for de forskellige lag i samfundet, for bedre at forstå hviken virkelighed mine aner har levet i. Det har til gengæld også været godt for overblikket og min indlevelse. Det fortæller…
Go to top