Bystævnet

Det var også på bystævnet, man forsøgte at løse eventuelle problemer internt eller man gjorde fælles front mod herskabet.

Det var svært at få fællesskabet til at fungere, hvis ikke alle udfyldte deres rolle, så uenigheder måtte løses for alles bedste. Et af de vigtigste punkter på disse møder har sikkert været, hvordan man bedst kunne holde dyrene ude af afgrøderne. Et andet har været om hvordan indhegnede markerne bedst muligt for at beskytte dem imod dyrenes trampen. Det er i hvert fald disse emner der er flest regler om i Vistofte bys vedtægter, og overtrædelser af disse regler giver store bøder.
For at undgå at dyrene kom ud i afgrøderne var der ansat fælles hyrder til at passe alle bymændenes kvæg, får og måske gæs. Et andet fællesanliggende var de fælles dyr - en orne og en tyr. En af gårdmændene havde ansvaret for at passe og give husly til disse dyr.

Når et hus skulle bygges, repareres eller ombygges var hele byen i med. Eventuelle håndværkere lavede træarbejdet, mændene i byen hentede ler i den nærved liggende lergrav og rørte det op og alle kvinderne i byen klinede væggene.
Disse opgaver blev brugt som anledning til at feste og generelt var der mange festtraditioner.

Byfællesskabet skulle også være socialt sikkerhedsnet for de mennesker som ikke kunne klare sig selv, f.eks. forældreløse, gamle og handicappede. Disse outsidere var fuldstændig afhængige af det lille samfunds accept og velvilje. Så længe fællesskabet accepterede outsiderne, som en del af deres eget fællesskab, blev der sørget nogenlunde for dem, men blev de udstødt af en eller anden grund og dermed isolerede var konsekvenserne forfærdelige. For det meste betød det sult og død, hvilket der også er flere eksempler på i Vistofte sogns kirkebog. Her fortælles om fattige stakler og forældreløse børn fra andre egne, som er kommet til sognet og er døde under kummerlig forhold.
 
Som det kan læses ud af det foregående var man fælles om meget, hvilket der selvfølgelig var mange fordele ved, men der har også været ulemper. Ulemperne var årsag til den begyndende opløsning af fællesskabet i slutningen af 1700-tallet.

Læs mere

Go to top