Tidstavle for Danmark - Fuglsø - Sølballegård

Det har været nødvendigt for mig at samstille begivenheder for de forskellige lag i samfundet, for bedre at forstå hviken virkelighed mine aner har levet i. Det har til gengæld også været godt for overblikket og min indlevelse. Det fortæller selvfølgelig ikke noget om deres konkrete oplevelser, men jeg kan levende forstille mig den uro og måske angst de følte da de svenske tropper hærgede i 1600-tallet. Eller den fortvivlelse de har følt når kvægpesten "grasserede". For mig betyder selv navnet på miner aner ikke meget, hvis jeg ikke ved noget om deres samtid og dermed deres livsbetingelser.

År

Danmark

År

 Fuglsø

År

 Sølballegård

 1286 Mordet i Finnerup lade
Erik Menved bliver konge
 1300  Fuglsø  nævnes for første gang i skriftlig kilde
1400-tallet De ældst bevarede nedskrevne vedtægter for landsbyfællesskabet er fra sidst i dette århundrede  
1596 Christian 4. krones 19 år gammel 1595 Der er 9 gårdmænd og 2 gadehuse i Fuglsø. Heraf 4 selvejere. 1595  Selvejer ?
1603 ”Troldmanden Esben” fra Toggerbo henrettes.
1627
Jylland besættes af Sverige
I løbet af disse år bliver der nedlagt 3 gårde.
Nogle af dem betegnes i 1688 som øde, og de bliver aldrig mere beboede
1648
Christian 4. dør
1657 Frederik 3. erklærer Sverige krig, og Danmark besættes endnu en gang
1659
Stort søslag ved Ebeltoft
1660 Fred igen og enevælden indføres. Meget krongods afhændes p.g.a. gæld  1662 Peder Pedersen sælger den sidste selvejergård i Fuglsø 1662 Er nu med sikkerhed fæstegård under Kronen - kongen
1670
Christian 5. bliver konge
1688
Det store arbejde med at kortlægge og vurdere værdien af den danske agerjord færdiggøres
1688
Størstedelen er Ryttergods 1688
Fæstebonde er Jens Andersen ( dør 1702)
1709
De næste 11 år er Danmark i krig med Sverige  1709
Fuglsø bønderne må gå vagt på stranden, for at holde øje med om svenskerne nærmede sig
1711
Pesten kommer til landet og lægger mange byer øde
1711 Strandvagterne skal holde øje med at danskere ikke går i land (pesten)
1720
Tordenskjold dræbes i en duel
1720
Hele Fuglsø sælges til Møllerup gods i Feldballe
1721 Alle gårde egaliseres, og der ydes hoveri på ladegården Bogensholm
1730
Frederik 4. dør og Christian 6. bliver konge.Han er meget religiøs
1730
Fæster
Jens Lauritsen Rytter (dør 1739)
1733 Stavnsbåndet indføres
1739
Der indføres danskundervisning i de lærde skoler
 1739
Eric Begtrup bliver præst i Vistofte sogn
1739 
Jens Jensen Munk overtager fæstet
1742
”Sprinkel og Flæskfeber grasserede over alt i Mols Herred”, mange døde.
1742 
Jordskælv, så kraftig at præsten er bange for at huset falder ned om ørene på ham
1745
Frederik 5. konge
Landet hærges af kvægpest
1745 
Beboerne i Vistofte sogn skånes for kvægpesten.
 
1749
Fuglsøbønderne og præsten indgår ”accordt”om korntiende.
Ældst bevarede Jordebog for Møllerup.
1757  Der udsendes en lov om bødestraf ved drukkenskab.  1755 
Vistoftes vange indeles i 10 vange – også Fuglsømændenes jord i byen
 
1756 
Jens Sørensen Smed bliver gift med Anne Nielsdatter Balle og fæster gården.
Dermed er min familie på gården
1758 
Rasmus Rasmussen Hvid overtager fæstet og forgængerens kone og søn, Niels – skifte
1760
I november 1760 var der et frygteligt uvejr, som væltede træer og huse. 13 skibe led skibbrud ved Mols.
 1760
Rasmus og Ane får tvillinger: Maren og Jens.
Maren dør 7 uger gammel.
 
1765 
Grandebrev for Vistofte by udfærdiges, nogle Mænd fra Fuglsø har fæstet jord på denne bys jorde.
Kvægpest hærger igen hele landet.
1765 
Præsten og bønderne i Fuglsø indgår ”accordt” om størrelsen af kvægtiende. Kvægpest igen - denne gang rammes Vistofte sogn
 
 
1766 
Christian 7. bliver konge
 
1769 
Struense udnævnes til den sindssyge konges livlæge.
Den første landsdækkende folketælling
 1769
Første folketælling er bevaret for Vistofte sogn i Eric Begtrups håndskrevne bog
1768
Rasmus og Ane får en søn : Rasmus. Han dør 3½ år gammel i 1772

Go to top