TaxonomiUngefødende tandkarper
 

Der er mange ordner indfor fisk, men her gennemgåes kun en enkelt orden. Denne orden indeholder nemlig underordenen Tandkarper som jeg har fattet en særlig interesse for. Og særligt de levendefødende. 

Ordenen Atheriniformes, der omfatter de mere kendte underordener: 
- Underordenen Halvnæb eller Flyvefisk (Exocoetidea).
- Underordenen Hornfisk.
- Underordenen Tandkarper (Cyprinodontidae eller Cyprinodontoidae). 
    Kan også ses som selvstændig orden (Cyprinodontiformes).

Tandkarper
Omfatter bl.a. familier, som leverer nogle af de mest kendte akvariefisk.
Bemærk, at der både er levendefødende tandkarper (mest fra Mellem-Amerika) og æglæggende tandkarper.

Gruppen de
Levendefødende tandkarper.
Lever naturligt i Mellem- og Sydamerika samt Østasien. Hannen har en forlænget, stavformet gatfinne (genopodium), som bruges til befrugtningen af den større og mindre farverige hun. Lette at formere, men ungerne bliver spist, hvis ikke de har en tæt plantevækst at skjule sig i.
Altædende, incl. plantemateriale.
De levendefødende tandkarper omfatter 3 familier:
 1. Anablepidae -(kun 3 slægter med 9 arter)
 2. Goodeidae - (19 slægter med 40 arter fra USA og Mexico)
 3. Poecillidae - (30 slægter med 293 arter)
Ofte ses Ungefødende tandkarper som lig familien Poecillidae. De kendte akvariefisk fra familien har stavformet gatfinne, genopodium, men der er også arter i familien, som ikke har det.
Meget populære tropiske akvariefisk, bl.a.:
Guppy, P. reticulata. Vildform og kulturform kan se ret forskellig ud, særlig med hensyn til hannen. Mange variationer i hannernes farver og haleformer.
Den Molly, der hedder P. sphenops, kendes mest som den helt sorte variant, på dansk Sort Molly (eller på engelsk-dansk Black Molly; på eng. er det en Marbled Molly). Den findes i varianter efter haleform (bl.a. Lyrehalet) og delvis efter farve. Sejlfinne Molly (P. latipinna) er en anden art.
Sværddrageren, Xiphophorus helleri, på eng. Swordtail, ser som Guppyen ret forskellig ud i naturen og i de forskellige kulturvarianter (forlængede finner, helt andre farver).
Platy, Xiphophorus maculatus, har næsten lige så mange variationer som Guppyen.
Udbredte, nogenlunde rene varianter er Coral Platy og Wagtail Platy, mens Variegated Platy er en anden art (X. variatus).

Familien Æglæggende tandkarper eller Killifisk (Cyprinodontidae).
Ca. 300 arter fordelt over næsten hele jorden med akvariefamilier fra både
Afrika og Sydamerika. Aflang cylindrisk krop med opadvendt mund egnet til at tage føde fra overfladen. Spinger ofte op over overfladen. Altædende.
På planter og bundlag lægges æg, som kan være lang tid om at klække. I naturen kan nogle arters æg tåle en vis udtørring.

Bemærk, at der ikke altid er enighed om en gruppes placering i systemet, og at der kan være uenighed om navnene på enkelte arter af akvariefisk.

Dette er en del af en artikel skrevet af: Jørgen Zachariassen 

Go to top