Fra flere sider har jeg hørt at Svend var en stille og meget rar dreng, som blandt andet interesserede sig for fugle. Fætteren Niels Åge (søn af Ernest Sørensen) og far var gode kammerater også i mange år efter skoletiden, fortalte Niels Aages enke Laura Stær og Søren.

Jeg har på lokalhistorisk arkiv i Knebel fundet den gamle skoledagbog og undervisningsplan fra Grønfeldt skole, heri kan man se at far begyndte i skolen den 4. juni 1923. Grunden til dette for os nutidsmennesker så mærkelige tidspunkt, er dels at skoleåret dengang startede 1. maj og dels ser det ud til at en i søskendeflokken har haft kighoste. I dagbogen står nemlig kighoste i byen og hvorfor skulle far ellers begynde en hel måned senere end de andre nye elever. Blandt de andre nye elever var den før omtalte fætter Niels Aage.Niels Aage var 5 mdr. ældre end far, men de to fulgtes altså ad igennem 7 års skolegang. De blev konfirmeret samme dag.Billedet viser Niels Aage som ung mand

 


På den tid, hvor far begyndte i første klasse, gik første klasse i skole mandag, onsdag og fredag. "Første" klasse varede tre eller fire år, alt efter om man blev "rykket" op.
Anden klasse gik så i skole tirsdag, torsdag og lørdag, og i denne klasse gik man indtil konfirmationsalder.

Hver sommer gik anden klasse til eksamen, og hver år til oktober gik første klasse til eksamen.

I Protokollen kan man desuden se hvor mange forsømmelser far havde i sin skoletid, hvilket ikke var ret mange i de første år, men specielt det sidste år har han mange sygedage. Søren fortæller at far var "svagelig", altså tit syg, som barn. Desuden står der at hele januar måned i 1925 var skolen lukket på grund af mund og klovsyge, også igennem de næste mange måneder er der mange forsømmelser p.g.a. dette.
Der fortælles også om andre ting f.eks. en skoleudflugt i silende regnvejr den 15. juli 1924.

Grønfeldt skole var en enelærer skole og da far startede i første klasse hed læreren Østerby og  undervisningen foregik i ét klasselokale. I 1925 flyttede man ind i den "nye" skole. Midt i skoleforløbet fik skolen en ny lærer, som hed Strunge. Han var meget vellidt af børnene. Nedenfor et billede fra den "gamle" skole.
skoleklasse far

Svend blev konfirmeret 14 årgammel den13 april 1930 i Agri kirke af Jørgen Langhof.
Fars forældre, og vel også de fleste andre forældre på landet dengang, havde en hel klar prioritering af, hvad der betød mest - skole eller høstarbejdet. Søren fortæller, at var høstarbejdet ikke færdigt så blev børnene holdt hjemme fra skole. Ingen af børnene var særligt dygtige til at skrive/stave, fortæller Søren. Søren mener han nok var den der havde lettest ved det og han er da også så vidt jeg ved den eneste der har fået en form for videreuddannelse (landbrugsskole).Familiebillede fra 1927, far står bagerst - yderst til højre

Far og familien

Mere i denne kategori:

Go to top