Slægtsforskning

Slægtsforskning

Hvorfor?

Historie har altid interesseret mig, ikke mindst på grund af min mors store interesse for det samme emne. Noget af det første jeg husker er min mor fortælle om hendes oplevelser under anden verdenskrig. Ligeledes husker jeg mange søndage foran radioen med fælles gætterier, når historie quizzen "Hvornår var det nu det var ?" blev sendt.

Hele min barndom og ungdom fangedes jeg mest af spændende begivenheder og personligheder og deres påvirkning af historien. Mange er de gange hvor Danmarks- eller Verdenshistorien har erstattet en skønlitterær bog ved sengetid.

Men i efteråret 1996 skete der en ændring i hvad jeg fokuserede på i min læsning og interesse. Oktober dette år var jeg med på en rundvisning på ”Landsarkivet for Nørrejylland”. Vi blev vist rundt af en arkivar, som lod os stå med disse århundrede gamle pergamenter og papirer, hvilket facinerede mig dybt. Derudover fik vi en introduktion til hvordan slægtsforskning foregik. Dette besøg blev indgangen til en helt ny verden. Gennem disse tusinder af arkivalier dukkede mine forfædre og deres liv op. Historien blev levende !!!

Jeg valgte at forske i min fars slægts historie, dels fordi min mors slægt i forvejen er efterforsket af min morbroder Ib Noe, Klinkby, dels fordi jeg ikke kendte særlig meget til min fars familie. Af mine bedsteforældre fra Mols husker jeg kun min farmor, som døde da jeg var 8 år. Min fars søskende husker jeg alle fra min barndom. Men derudover vidste jeg faktisk intet ud over at de som sagt kom fra Mols.

Siden da har jeg lært en hel ny egn at kende, beboet med mennesker, hvoraf mange ikke længere lever. Men gennem arkivalierne lærer jeg dem at kende, ikke nær så tæt som jeg gerne ville, men der dannes et billede af deres liv og levned, som jeg ikke troede ville være mulig uden de mundtlige kilder. Det er noget af det der overraskede mig mest, det at der faktisk er bevaret så mange forskellige kilder, som fortæller om almindelige danskeres liv også for 200-300 år siden. Der er dog selvfølgelig også mange begrænsninger. For eksempel er langt de fleste kilder officielle papirer og fortæller ikke direkte noget om hverdagen, om hvad de tænkte og gjorde. Men alligevel får man et meget godt billede af hvordan de levede dengang, hvordan livsbetingelserne var. Jeg har dog været så utrolig heldig at en præst i Vistofte sogn, Erik Begtrup (1740 - 1780) har beskrevet livet i sognet i en håndskrift som findes på Rigsarkivet. Heri er blandt andet de aftalte regler - vider - for Vistofte by. Heri er også bevaret folketællingen fra 1769, hvilket er usædvandligt.

 

Som mine undersøgelser er skredet frem er min slægtshistorie også blevet en egns historie, da stort set alle min fars aner kommer fra Mols eller allernærmeste omegn. Næsten alle var bønder og i hvert tilfælde alle afhængige af landbruget og dets økonomiske formåen.

Ligeså langt jeg kan følge min slægt tilbage, hvilket vil sige ca. 1650, har familien været bosiddende i Fuglsø på Mols, og i tiden fra 1756 til 1910 bor familien på den gård, som på et tidspunkt kommer til at hedde Sølballegård.

Disse omstændigheder og tanken om at jeg faktisk er den første generation i flere hundrede år, hvoraf der overhovedet ikke er nogen, som er født på Sølballegård, har gjort at min interesse først og fremmest har koncentreret sig om denne gård.

Go to top