Sølballegård

Først fra 1756 ved jeg med sikkerhed at en af mine aner bor på den gård, som senere kommer til at hedde Sølballegård. Men allerede før den tid boede familien i Fuglsø da jeg i kirkebøgerne fra Vistoft sogn kan…
Artiklerne om Sølballegård, dens bygningers og beboeres historie dækker først og fremmest perioden op til 1826. På trods af at gården bliver selvejet i 1806, frigøres den først i 1826 fuldstændig fra fæstetiden. Da forsvinder gælden som opstod ved købet…
Sølballegård lå på det samme plet tæt på søen i mange år, mens dens bygninger langsomt forandrede sig gennem århundrederne. Som nævnt i artiklen "Hvor stammer navnet fra?" har gården sikkert vært bygget fuldstændig af træ, måske op til 1600- tallet. …
Hvordan boede man dengang omkrig 1800? Den viden jeg har om det emne kommer fra forskellige kilder, som nævnt i artiklen med Brandtaxationen ved vi herfra hvor lang og bred stuehuset var. Stuehuset i syd Stuehuset var beboelse for en…
Takket være de mange skifter fra gården i årene fra 1803 til 1826 ved vi faktisk ret meget om hvad familien ejede. Derfor har jeg valgt at gennemgå stuehuset rum for rum. Stuehuset bestod som sagt af 2 stuer, en…
Den yderste stue på Sølballegård blev hovedsagligt brugt som soveværelse for fæstebonden og hans kone, hvilket ses ud af skifterne. Der var ingen opvarmning og indboet bestod af en seng og to egekister. Fra andre kilder ved jeg at dette…
Køkkenet har været det varmeste rum i huset. Man fik varm mad flere gange om dagen, så her har der været fyret op på det åbne ildsted så godt som hele dagen. Det var også her der blevet puttet brænde…
Bryggers Rummets navn i sig selv fortæller om hvad rummet blev brugt til. Her blev der brygget øl!Men det var også i bryggerset at der blev bagt i den store bagerovn. 1 halv tønde kobber gruekedel (den dyreste genstand i…
Taxationen stammer fra 1801. Sølballegård var i 1801 en fæstegård under et lille gods - Bogensholm - som ligger nær Bogens nordøst for Fuglsø.  Fra 1792 var det blevet lovpligtigt at have en brandforsikring, men det tog åbenbart lidt tid inden det…
Go to top