Stuehuset

Hvordan boede man dengang omkrig 1800?
Den viden jeg har om det emne kommer fra forskellige kilder, som nævnt i artiklen med Brandtaxationen ved vi herfra hvor lang og bred stuehuset var.

Stuehuset i syd

Stuehuset var beboelse for en familie, som i 1790'erne bestod af bedsteforældre – Rasmus og Ane, forældrene/forsørgerne – Jens og Karen, børn – Ane og Mette Marie og to tjenestefolk - en karl og en pige. Stuehuset på Sølballegård var i 1802 på 11 fag1 i længden, eller ca. 16,5 m, og 7½ alen 2 dyb, eller ca. 4,65 m . Grundarealet for stuehuset var altså i nutidsmål ca. 77 m2.

Af de 77 m2 var halvdelen køkken, bryggers og tørvehus.

Stuehuset bestod udover de ovennævnte tre rum af 2 stuer, en forgang og et eller to kamre. Herunder er stuehuset forsøgt gengivet. Grundplanen er lavet på baggrund af ovenstående kilder, samt den almindelige forskning om danske bøndergårdes bygninger og deres indretning.

 

grundplan1

Over de syv fag af huset, nemlig yderstue, forstue, dagligstue og køkken, var der "fjælloft". Også loftet blev brugt som et rum, til oplagring af mad og redskaber som ikke var i brug, hvilket også kan ses i skifterne.

Bindingsværket i hele huset var af egetræ og loftsbjælkerne var af fyrretræ. Mellemrummene i bindingsværket var lerklinede. Taget var af strå, hvilket på dette tidspunkt var ensbetydende med langhalm. På Mols havde man den skik at man ikke jævnede langhalmen og tagene kom derfor til at se lodne ud. Gulvene har været lerstampede og sandsynligvis brolagt på steder i huset, hvor der arbejdedes med vand, f.eks. ved arbejdspladserne i køkkenet og bryggerset.
Udover disse ting lægges der i taksationen vægt på at der er vinduer og døre i fornøden omfang, men der står ikke noget om hvor mange. Så i mit forsøg på at visualisere, hvordan stuehuset har set ud er antal af vinduer og døre og deres placering bygget på de førnævnte historiske litteratur. Her angives at vinduerne som regel kun fandtes på den ene side af huset, nemlig den sydlig side, fordi der var her man mest lys ind fra.
Ovenfor er beskrevet hvordan huset kan have set ud og hvordan de enkelte rum har ligget i forhold til hinnanden.

Læs mere i de følgende atikler:

Dagligstue og yderstue

Køkkenet

Bryggers, et kammer og stueloft

 

Go to top