Køkkenet

Køkkenet har været det varmeste rum i huset. Man fik varm mad flere gange om dagen, så her har der været fyret op på det åbne ildsted så godt som hele dagen. Det var også her der blevet puttet brænde i bilæggerovnen i stuen. Som brændsel brugte man tørv fra tørvemosen, som lå på Fuglsø bys jord. Til tider er der blevet brugt brænde, da Fuglsø havde et lille krat, hvor der kunne hentes lidt brændsel1, men det har måske mest været i bryggerset at dette brændsel er blevet brugt til bagning og brygning

I køkkenet på Sølballegård stod væven og 2 rokker, så kvinderne kunne udnytte varmen og lyset fra det åbne ildsted og vinduet, når de skulle spinde og væve.
I Bøttigers bog om molboerne står:
"Kvinderne er mestendels arbejdsomme, saa at man sige om dem; Molboerne spinde, Helgenæsboerne væve og de i Sønderherred binde."

Udover rok og væv var der i køkkeneredskaber til madlavning og til genstande til opbevaring.

En gammel fyrkiste og et gammelt egeskrin
Disse ting er blevet brugt til at opbevare mel,salt eller andet forråd i. For alle de landboskifter jeg har set er der ingen madvarer registreret. Madvarerne må være regnet for nødvendige og hurtigt omsætelige, eller er af anden grund ikke regnet med ved vurderingerne. Men de har helt sikkert været tilstede i huset, da familien ellers ville være døde af sult.

Køkkenet var først og fremmest stedet hvor der blev lavet mad og til dette brug var der både købte og hjemmelavede redskaber. Det er de købte metal genstande som dominerer i skifterne.

2 jerngryder
1 jernpande og rist
1 fjerding kobberkar
1 messing gruekedel
1 ildklemme
4 lerskåle
1 smørkjerne
1 strip = en spand
1 røge- og salttrug

Om selve madlavningen og hvad de spiste fortælles i et andet sted(link).
Udover de ovennævnte ting har der sikkert været en del hjemmelavede redskaber til f.eks. at røre i maden med. Men som tideligere nævnt regnedes disse ting ikke for at have nogen værdi.

Show Street View
Go to top