Bryggers, et kammer og stuehusloft

Bryggers

Rummets navn i sig selv fortæller om hvad rummet blev brugt til. Her blev der brygget øl!
Men det var også i bryggerset at der blev bagt i den store bagerovn.

1 halv tønde kobber gruekedel (den dyreste genstand i huset)
1 brygkar
1 brygstol
1 ølkar
1 gammel kværn (til at male maltet korn til ølbrygningen)

Alle disse ting var fast bestanddel i en husholdning dengang. Man kunne nemlig ikke drikke vandet i brønden. Det var simpelthen for beskidt bl.a. fordi møddingen lå ligge ved siden af brønden.

Til bagningen må der have været et dejtrug til at ælte dejen i, men det er ikke registreret.
1 sækkebænk
2 møllesække(sikkert fyldt med malet mel)
4 blårlærreds møllesække (sikkert også med mel)

Desuden var der i bryggerset:
2 tjæretønder

Kammer/ forgang

At disse rum eksisterede i 1803 ved vi fra brandtax. og vurderingen i 1805, men om der er tale om et og samme rum kan ikke fastslås med sikkerhed. I skifterne i 1803 og 1808 har der ikke i disse rum været noget at registrere, men i de senere skifter henvises til et malkekammer.
Heri blev mælken, osten og smørret opbevaret.

1 flødebøtte

Stuehusloftet

Loftet blev brugt som opbevaringsrum og i vinteren 1803 var der på loftet.
1 Sædeløb, som er en slags taske/pose til at bære kornet i under såningen.

1 Mejd, som er næsten det samme som en le, altså et høstredskab.

Go to top