Navnet Sølballegård

Artiklerne om Sølballegård, dens bygningers og beboeres historie dækker først og fremmest perioden op til 1826. På trods af at gården bliver selvejet i 1806, frigøres den først i 1826 fuldstændig fra fæstetiden. Da forsvinder gælden som opstod ved købet af gården til selveje, men det sker gennem en tvangsauktion. Herefter sker en rivende udvikling. Herom i en anden artikel.
Det vides ikke hvornår bebyggelsen i Fuglsø er opstået. Vi ved at den har mindst 700 år på bagen da den er nævnt i "Kong Valdemar Jordebog" som stammer fra omkring 1300.

Vi ved selvfølgelig heller ikke, hvornår gården Sølballegård bliver bygget for første gang. De første sikre kilder er ”Jordebøger for Kalø Amt ” og ”Matriklerne af 1664 og 1688”. Begge kilder fortæller om gårde og huse i Fuglsø i 1500- og 1600-tallet. Sandsynligheden taler for at gården har ligget på samme sted i byen i flere hundrede år og langsomt forandret sig gennem stadige ombygninger.

Den første gård har sansynligvis været været bygget fuldstændig af egetræ, da Mols i middelalderen var et skovrigt område, og bygninger af bul/egetræ var den traditionelle byggestil for skovrige områder.

bulhus

Senere forsvinder skoven (bruges op) og det bliver nødvendigt at opføre bygningerne så der bruges mindre træ. Konstruktionen ligner meget men træplankerne i fyldningerne mellem de oprejste stolper erstates af lerklining i bindingsværk.


Om Sølballegård har været en af de fire selvejergårdene i Fuglsø som optræder i kilderne fra 1500 og 1600-tallet er ikke til at vide. Men af de 9 gårde som var i Fuglsø i 1595, var Sølballegård en af de 6 der stadig eksisterede efter svenskekrigene.
Fra 1662 er det slut med selvejere i Fuglsø, og i de næste 150 år er Sølballegårds beboere med sikkerhed fæstebønder. De første 50 år under Kronen, Dronningborg Rytterdistrikt, de næste ca. 90 år under Møllerup og de sidste 10 år under det lille gods Bogensholm, som tidligere var ladegård til Møllerup Gods. postkort-fuglsoe

Gårdens navn Sølballegård kan have flere betydninger:
Sø balle gård = en gård på en bakke ved en sø
Søl balle gård = en gård på en sølet bakke
Sø Balle gård = gården ved søen ejet af familien Balle

Den sidste mulighed er den mest sandsynlige, hvilket også tidsfæster navngivningen til sidst i 1700-tallet. På dette tidspunkt flytter Anne Nielsdatter
Balle ind og hendes efterkommere i fire gennerationer beholder navnet Balle som mellemnavn (og sikkert også kaldenavn i landsbyen)
Show Street View
Go to top