Dresden - Domkirken Frauenkirche

 

Stumper og murblokke - rester af domkirken Frauenkirche                Frauenkirche

Stumper og murblokke var det eneste, der stod tilbage af domkirken Frauenkirche efter det terrorlignende allierede bombeangreb over Dresden den 13. februar 1945. Fuldtræffere med brandbomber satte ild i kirken - ildstormen varede i 2 dage. Som ruiner overlevede Frauenkirche DDR-tiden. Bagved står den nu genopførte kirke. Læg mærke til de mørke sandstensblokke i murene - det er genbrug fra den oprindelige kirke, sirligt indsamlet, katalogiseret og genanbragt.

 

Frauenkirche blev bygget i årene 1726 - 1743 og udgjorde med sin sandstenskuppel en væsentlig del af Dresdens datidige skyline.
 På 45- års dagen for angrebet, den 13. februar 1990, tog man beslutning om, at kirken skulle genopbygges i sin oprindelige stil. I 2006 blev arbejdet færdigt - pris: 250 mio. DM. Nu er kirken atter en væsentlig del af byens skyline.
 Den saksiske og prøjsiske byggestil er anderledes end i katedralerne i det vestligere Europa. De tyske har mindre grundareal, de er runde og synes meget bastante. Men Frauenkirche fremstår, synes jeg, som et smuk og elegangt bygningsværk. Men er den også fredfyldt indenfor?

     
Statue Martin Luther
 

 

 

 


 Spir

Vi er i evangelisk-luthersk område. Foran Frauenkirche står en statue af Martin Luther, der om nogen forstod at sætte sindene i kog hos datidens kristne VIP'er. Det var i Wittenberg ca. midtvejs mellem Dresden og Berlin, Martin Luther satte sine teser på kirkedøren i det 16. århundrede.

 

Efter afslutningen af 2. verdenskrig besøgte en gruppe af de RAF-piloter, der havde deltaget i bombningerne af Dresden den 13. - 15. februar 1945. De blev stærkt påvirkede af de øde-læggelser, de havde påført byen. Som en bod påtog de sig at rejse tilbage til England og indsamle penge, som skulle bruges til at få lavet et nyt gyldent spir til Frauenkirche, når den blev restaureret. Og nu sidder spiret der igen. Det kan vel betragtes som en måde at sige undskyld på...

     
 Berlin billeder 9    Berlin billeder 11
Go to top