Chr.5´s matrikel af 1688 erstatter 1662/1664-matriklerne, hvor landbrugenes skattehartkorn (skattepligtig indkomst) var ansat ud fra fæstegårdenes landgildeafgifter (den afgift/leje bonden betalte til godsejeren). Da landgilden ofte var fastsat individuelt for gårdene tilbage i 1500-årene, var den i 1660´erne ikke længere et rimeligt mål for deres skatteevne. Derfor iværksætter centraladministrationen et nyt matrikuleringsarbejde i 1680, hvor de enkelte landbrugs hartkorn skulle ansættes i forhold til landbrugenes reelle produktionsmuligheder på dette tidspunkt.