Soelballe(1)

 

  

Sølballegård

Artiklerne om denne gården, dens bygningers og beboeres historie dækker perioden op til 1826. Tidsafgrænsning er valgt, på trods af at gården bliver selvejet i 1806, fordi det først er fra 1826 at den frigøres fra det gamle åg - nemlig gælden fra købet af gården til selveje. Herefter sker en rivende udvikling.
Det vides ikke hvornår bebyggelsen i Fuglsø er opstået. Vi ved kun at den har mindst 700 år på bagen. Dermed ved vi heller ikke, hvornår gården Sølballegård bliver bygget for første gang. De første kilder er ”Jordebøger for Kalø Amt ” og ”Matriklerne af 1664 og 1688”. Begge kilder fortæller om gårde og huse i Fuglsø i 1500- og 1600-tallet. Sandsynligheden taler for at gården har ligget på samme sted i byen i flere hundrede år og langsomt forandret sig gennem stadige ombygninger.

Den første gård har sansynligvos været været bygget fuldstændig af egetræ, da Mols i middelalderen var et skovrigt område, og bygninger af bul/egetræ var den traditionelle byggestil for skovrige områder. Senere opbygges bygningerne i bindingsværk.
Om Sølballegård har været en af de fire selvejergårdene i Fuglsø som optræder i kilderne fra 1500 og 1600-tallet er ikke til at vide. Men af de 9 gårde som var i Fuglsø i 1595, var Sølballegård en af de 6 der stadig eksisterede efter svenskekrigene.

Fra 1662 er det slut med selvejere i Fuglsø, og i de næste 150 år er Sølballegårds beboere med sikkerhed fæstebønder. De første 50 år under Kronen, Dronningborg Rytterdistrikt, de næste ca. 90 år under Møllerup og de sidste 10 år under Bogensholm.

Jeg har forsøgt at gengive gårdens stuehus på baggrund af det kildemateriale der findes i arkiverne.
 soelballe 1801
Gårdens navn Sølballegård kan have flere betydninger:

Sø balle gård = en gård på en bakke ved en sø
Søl balle gård = en gård på en sølet bakke
Sø Balle gård = gården ved søen ejet af familien Balle

Den sidste mulighed er den mest sandsynlige, hvilket også tidsfæster navngivningen til sidst i 1700-tallet.