Ladegård, oprindelig en større gård med tilhørende bøndergods, og hvorpå der ikke boede herskab. Betegnelsen bruges nu synonymt med avlsgård om landbrugsbygningerne på et større gods, især når bygningerne er placeret i en vis afstand fra herskabsboligen og bebyggelsesmæssigt fremstår som en selvstændig enhed.

 Nedenfor to billeder af Bogensholm, som var ladegård til Møllerup Gods. Billederne er 2012

bogensholm 2012 luft

bogensholm 2012