Denne længe var kortere end den modstående østre længe, da den ikke har været helt sammenbygget med enten stuehus eller laden. Der er 2 alen eller ca. et fags mellemrum, hvilket kan ses på de samtidige tegninger og af brandtax.protokolen fra 1844.
Det vestre hus er også det smalleste, kun 6½ alen dyb. Disse fakta tyder på at denne længe er den ældst.

Denne bygning var indrettet til kohus, fåresti, grisesti, vognport og huggehus.

I kohuset stod:
3 sorte køer
1 grå ko
1 rød kvie
1 stud kalv

I Faare Huuset:
10 st Faar Høvder 
en Galt Griis


Redskaber :
1 skovl
1 greb


Huggehuset var værksted til reparationer af gårdens landbrugsredskaber og her lavede bonde og karl ”husflid”. De lavede husholdningsredskaber enten til Sølballegård eller evt. til salg.  Selvom dette arbejde helt sikkert foregik på Sølballegård er disse små redskaber ikke registrerede i skifterne. Det er kun de store og lidt dyrere som skrives op.

I huggehuset var:

1 bred økse
1 håndøkse
1 skovsav
2 tørvespader

I gården og vognport 1803

En beslagen Vogn med Behør     
2de Træ Vogne med dto                 
en Jern Plov med fuldt Behør          
en Bag Plov med Jern                     
2 Træe Harver med Behør           
2 par Hæst lejder med Læs StængerRaabe og Kroge 
    
Seletøj til 6 Bæster