Taxationen stammer fra 1801.  

 

Sølballegård var i 1801 en fæstegård under et lille gods - Bogensholm - som ligger nær Bogens nordøst for Fuglsø.
Fra 1792 var det blevet lovpligtigt at have en brandforsikring, men det tog åbenbart lidt tid inden det blev effektueret over hele landet, for den nedenstående takseringen er den første for Sølballegård. På daværende tidspunkt lå gården stadig inde ved søen i landsbyen.

 

Brandtaxation af gård tilhørende Bogensholm, beliggende i Fuglsø by og fæstet af
Jens Rasmussen Balle.

a. Stue Huuset sønder i Gaarden 11 fag, 7 ½ alen dyb Ege under og Fuur over
    tømmer, klinede vægge og Straa Tag til Stuer, Kammer, Køikken og Bryggers                   180 rdl
    med Loft, Vinduer og Døre, 2 Skorstene og 1 Bagovn af Leer, men
    Skorstenspiberne af brændte Sten.

b. Vestre Huus 8 fag, 6 ½ alen dyb dito Materialier klinede Vægge og Straatag                       80 rdl
    til Fæe, Faar, Hug og Vogn Huus
 

c. det nordre Huus 11 Fag 8 ½ alen dyb dito Materialier Klinede Vægge og                            170 rdl
   Straatag til Lade og Lo


d. det østre Huus 9 Fag 7 ½ alen dyb dito Materialer Klinede Vægge og                               110 rdl             
Straatag til Stald og Korn Lade                                                                           i alt værdi 540 rdl