Nogle få år inden min nye status som efterlønner i foråret 2015 - og efterfølgende min indmeldelse i Hadsten Modeljernbaneklub (HaMJK) i efteråret samme år - havde de dygtige folk hos Modelbane Europa bygget en udvidelse af det, som vi i dag kalder det danske anlæg. Udvidelsen viser det yderste sydvestlige hjørne af Favrskov Kommune og dermed bymidten af Thorsø med torvet, stationen, hotellet og købmandsbutikken. Inspirationen kommer fra den såkaldte Diagonalbane - eller mere populært Den Skæve Bane - som betjent af DSB forbandt Laurbjerg med Silkeborg via Thorsø (https://da.wikipedia.org/wiki/Lang%C3%A5-Bramming-banen). Siden blev banen forlænget fra Silkeborg til Bramming og Esbjerg. Strækningen blev nedlagt i 1971. Thorsø blev også endestation for privatbanen Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane i 1914, altså et mindre jernbaneknudepunkt. Denne bane blev nedlagt i 1956.


Lige overfor Thorsø Station ligger købmandsbutikken, som her ses på et billede fra ca. 1960. Det var dengang, man blev personligt betjent af købmanden selv, som fandt varerne frem og samlede dem på disken. Foruden selve butikken bestod huset af en lagerfløj med en lille læsserampe samt beboelse til venstre, hvor købmandsfamilien boede. Loftsetagen var kun delvist udnyttet.  Købmanden havde en aftale med engros-kæden Centra.

Købmand Aage Klostergaard købte den centralt beliggende grund i 1923 og byggede sin købmandsbutik. I 1960 overtager Grethe og Arne Schmidt butikken og foretager den første udvidelse af den og begynder på en modernisering.

 5a. org 1960 j26 web

 

Flere moderniseringer fulgte i begyndelsen af 1970'erne, så butikken efterhånden baseredes på selvbetjening. Boligen mod vest er blevet inddraget til butik og kontor, og loftsrummet er blevet fuldt udnyttet, så det kunne bruges som beboelse. Her flyttede købmandens familie op.

I 1986 overtog den nuværende ejer, købmand Svend Aage Laursen, butikken og beboelsen på 1. sal. Han skulle klare sig i konkurrence med byens brugsforening og endnu en købmandbutik. Det gik nu meget godt.

 6a. org 1970erne j26

 

Siden er der sket en formidabel udvikling med den gamle købmandsbutik. Via adskillige om- og udbygninger står den nu som et stort og moderne supermarked med delikatesseafdeling under navnet MENY. Ånden i supermarkedet er præget af en rigtig god service og smil på læben. Der er stadig beboelse på 1. sal, men købmanden selv er flyttet derfra og bor nu i et af byens parcelhuskvarterer.

Brugsen lukkede i ca. 1990, og den anden købmandsbutik lukkede i begyndelsen af det nye årtusinde, da købmanden der gik på pension.

 IMG 8854 web

 

Jeg fik til opgave at bygge en model i skala 1:87 af købmandsbutikken, som den så ud i 1950'erne. Det er den tidsperiode, som hele det danske modelanlæg er tilnærmet med hensyn til landskab, biler, huse og tog. Modellen skulle erstatte en foreløbig samlesætskøbmandsbutik, som man kunne finde på mange danske modeltogsanlæg.

Det var min første opgave som modelhusbygger hos Modelbane Europa. Og det skulle bygges helt fra bunden. Det betød, at jeg først skulle igennem noget researcharbejde for at finde bygningens udseende og størrelse. Her fik jeg god hjælp af Svend Aage Laursen og Jørgen Jensen, der havde samlet et imponerende arkiv om Thorsø gennem tiderne.

Her ses min model af købmandsbutikken placeret på Torvet i Thorsø. I forgrunden ses taget på Thorsø Station, pakhuset og en del af Thorsø Hotel.

 Placering på anlæg

 

Modellen bygges i polystyren. Facaderne skæres ud af såkaldte murstensplader fra Heljan med en hobbykniv. Fugerne er forinden trukket frem med en tynd acrylmaling med et par dråber opvaskemiddel i for at fjerne overfladespændingen, så malingen lettere trænger ned i fugerne. Overskydende maling tørres grundigt af med køkkenrulle. Soklen laves af en kraftig liste af polystyren, males og limes på med plastiklim, der svejser de to flader sammen (udluftning er en god idé). Hver facedeside slibes i vinkler på 45o, hvilket giver det flotteste resultat, når bygningen skal samles. Huller til vinduer og døre saves ud med løvsav. Den kan være lidt svær at styre - især hvor vinduerne er buede. 

Vinduesrammerne og sålbænke af tynde styrenlister skæres til og limes i vinduesåbningerne. Klar plast fra emballage limes på rammerne på indersiden og vinduessprosser af tynde styrenstrips limes på udvendig side af de klare ruder.

 Facader med dore og vinduer

 

Herefter følger arbejdet med detaljerne. Det øverste murstensskifte slibes til rette tykkelse og limes på. Dørene males og forsynes med dørhåndtag og brevsprække begge af alu-folie. Sålbænke males. Markise bygges og limes på over butiksvinduerne. Gardisettegardiner af crepepapir monteres indvendigt. Billeder af købmandsvarer sættes i butiksvinduerne. Skilte findes på nettet, skaleres ned til rette størrelse, printes, klippes ud og limes på facaden. Gadeskilte udskrives og limes på hushjørnet. Alle skilte lakeres med limlak for bedre at holde farven. Porcelænsklokker til el samt jernbeslagene på gavlene fremstilles af cernit og hærdes i ovnen i ½ time ved 80o. Derefter limes de på plads med superlim.

 Facader med døre og vinduer ikke samlet

 

Med alle detaljer på plads samles husets facader. Her er det vigtigt, at lime dem sammen i vinkler på præcis 90o.  Trappetrinene skæres ud af styrenplader, limes sammen og males, inden den færdige trappe limes på husets sokkel. 

Købmanden havde vinranker til at gro op ad husmuren ved beboelsesdelen. Materialet her er hentet hos det tyske specialfirma for modellandskabsartikler Noch.

 kobmand model vinduer udsnit

 

Taget er også skåret ud af polystyrenplader med teglstruktur fra Heljan. Skorstenene er lidt triggy, da tagets hældning kan forstyrre ens indtryk af breddemål. Huller til tagvinduer skæres ud og vinduerne laves på samme måde som facadevinduerne. Tagrygningen er hjemmelavet af farvemixet cernit. Som det ses har lagerfløjen sort eternittag. Dette kan ikke købes færdigt, men kun i hvide plader med riller, så her måtte penslerne i sving igen. Garagen i baggrunden er bygget af styrenplader og malet.

Tagrender og nedløbsrør skæres til og limes på plads.Til slut patineres huset med en blød pensel dyppet i pulverfarver - grønlig for alger, mørkegrå for spor efter vand...

 kobmand model sydost oppefra

 

Husets gårdside mod nord med bagindgang til privaten. Vinranker på husmuren som på gadesiden og blomster her og der. Tønden med blomster midt i gården er siden blevet erstattet af en flagstang.

 kobmand model nord

 

Det færdige modelhus set fra det sydvestlige hjørne. Der gror alger op ad den hvidmalede mur på garagen og på teglstenstaget.

 kobmand model syd

 

Købmand  Svend Aage Laursen satte modellen af købmandsbutikken på plads på det danske anlæg. Og her står det såmænd endnu. Et par figurer giver huset mere liv...

 Placering i nærbillede