Fenderliste: Liste af træ, der er ført rundt om skibet udenpå fribordet for at hindre båden i at gnide op ad bolværk eller anden båd.

Fribord: Den lodrette afstand målt på skibssiden fra lastevandlinjen til overkanten i borde af fartøjets fribordsdæk, målt midtskibs.

Fribordsdæk: Det øverste gennemgående dæk på et skib.