Skifte Forretning efter afgangne Gaardfæster Jens Rasmussen
Balle i Fugelsøe under Bogensholm Gods —

Ano 1803 den 22 de December, mødte paa Skifteforvalterens F:T: Hr. Gaardsteds
Vegne med 2 de vitterligheds og Vurderings Mænd Rasmus Nielsen af Bogens
og Joen Joensen af Fugelsøe — i Sterbogaarden efter afdøde Jens Rasmussen
Balle i bemelte Fugelsøe efter for at holde lovlig Registrerings og Vuderings
Forretning over bemelte afdøde og efterlevende Enke Karen Michelsdatters
fælles Bo, til videre Skifte og Deling mellem Enken og hendes med den afdøde
i ægteskabet avlede Børn, som ere: a En Datter Ane Jensdatter 11 aar, b En Datter Mette
Marie Jensdatter 9 aar, c En Søn Mikkel Jensen 5 aar, d En Datter Maren Jensdatter 3 aar
e En Søn Rasmus Jensen 1 aar gammel — Ved forretningen var tilstede Enken
Karen Michelsdatter med hendes antagne Laugværge Søren Michelsen af Fugelsøe og
som Formynder for de umyndige den nærmeste Værge paa Faderens Side, Rasmus
Hvidskier i Fugelsøe — i hvis overværelse passerede som følger:

I Dagligstuen Et Fur Bord med Skab med Skab under
2 de Dto Bænke - 8 . en Ege Øll Tønde 3 m - et Hæng Skab med Laas og Nøgel 1 1-3-8
et Dto Hæng Skab - 4 m i disse Skabe intet af Værdie - 4 -
4 de Træe Stole 1 m - 2 Hylder 1 m 1-1-
Et halv Sengested med 2 fg. Blaatavlet Omhæng og Kappe 1 - -
Deri - et Senge Tæppe 24, - en rød og grønstribet ulden Overdyne 4 -1-
et par Blaarlærrets Lagner - gamle - 3 -
2de gamle Blaastribet Underdyner 6 - -
3de Hoved Dyner gamle 2 - -
1 Iern Bilægger Kakkelovn 8 - -

I den yderste Stue: En Hell Seng: deri - en grov Vadmels Overdyne 2 - -
en hvid under Dyne 2rd, et par Blaarlærrets Lagner 3 m 2 -3 -
2 Hoved Puder a 3 m 1 - -
En Ege Kiste med Laas og Nøgel 4 - -
deri intet andet uden Enkens Gang klæder og Linnet
En Dto Egekiste med Laas og Nøgel 4 - -
deri - en Blaa Vadmels Kjole 2rd, en dto Trøje-7 m, en dto 7 m 4 - 2-
en Trykket Nattrøje - 4 m - et par Blaa Vadmels Buxer 3 m 1 - 1 -
et par dto gl. 24 s en Hat 2 m - 4 par Strømper 8 m 1 - 5 -8
4de Skjorter 2r, 2de Hals Tørklæder 4 m 2 - 4 -
en Blaa Hue 24 s. et Hat Slag 24 s. et par Vanter 24 s - 4 -8
et par gamle Støvler 1rd et par Træskoe 8 s 1- - 8
50 r 5 m 8 s
I Kiøkkenet: en gl. Fur Halv kiste 1 - 2 -
Et gl. Ege Skrin uden Laas 4 m, en Væv med Behør 4rd 4 - 4 -
et Røge Salt Trug 3 m, 2 Iern Gryder 1rd
en Kjerne med Behør 4 m 2 - 1 -
en Iern Pande og Rist – 1rd en Ild Klemme 1 m 1 - 1 -
en Strip 1m - en Rok 5 m - en fjerdings Kobber Kjedel 4rd 5 - - -
en Messing Gruud Kjedel 1rd 1 - - -

I Brøggerset en Halv tønde Kauber Kjedel; Grue 10 - -
et Bryg Kar 4 m en Brygstoel 4 s et Øll Kar; 28 s 1 - - -
2de Tjære Tønder 2 m en gl, Quærn 3 m - 5 - -
en Sække Bænk 24 s, 2 Mølle Sække 1rd 4 Blaarlærrets dto 1rd 2 -1 - 8

Paa Loftet en Sæde løb 24 s. Mejd Drage med Kroge 4 m - 5 - 8

I Lagden, Fandtes omtrænt et og et Halv Gulv Rug - et Gulv -
Byg - et Gulv Ærter - et Gulv Havre, og 2 Læsser Boghvede - som ,
ansees at være til Fornøden Æde og Sæde Korn, og retsaa
ei paa det Foreviste kunne føres Boet til Indtægt -
2de Forker

Udtaget til Gaardens Beholdning
I Gaarden: En Beslagen Vogn med Behør 16rd- - -
2de Træ Vogne med Behør 12 - - -
en Iern Plov med fuld Behør og Iern Dræt 4 - - -
en Bag Plov med Iern 2 - - -
2de Træe Harver med Behør 1 - - -
Seletøj til 6 Bester med 3 Tømmer 3 - - -
2 par Lejder med …..? 3 - - -

I Stalden: En hvit Hæst 5 aar 18" en sort Hoppe 7 aar 18" 36 - - -
en sort Hoppe 12 Aar 16" en dto 13 Aar 14" 30 - - -
en sort Mærplag liden 3 aar 8" en Hingstplag 1 aar 8" 16 - - -

I Koe Huuset: En Sort Hielmet Koe 4 aar 12 - - -
en Graa dto 7 aar 12" - en sort dto 6 aar 12" 24 - - -
en sort Hielmet dto 12" en rød Quie 10" 22 - - -
en Aarings Stud Kalv 3 - - -

I Faare Huuset: 10 st Faar Høvder 15 - - -
en Galt Griis 2 - - -

I Haven: En Slibesten med Træ - 1- 8

i Hughuuset: en Bred Øxe 2 m en Haand Øxe 2 m - - 4
en Skoug Saug 3 m

Der mangler en del af skiftet, sådan er det med gamle dokumenter på over 200 år