I årene omkring 1910 fremkom der på grund af en stigende interesse for svineproduktion blandt bønderne på Hadstenegnen tanken om bygning af et lokalt andelssvineslagteri, idet man derved kunne spare blandt andet på transporten af slagtesvinene fra bondegårdene. Allerede 2 år efter var det nye slagteri bygget, indviet og taget i brug på en grund ved siden af jernbanestationen. Et jernbanespor blev ført frem til det nye slagteri.

Slagteriet blev i mange år en succeshistorie med op til 100.000 slagtede svin i 1930, men havde dog et par perioder, hvor den almindelige afmatning i verden også slog igennem her – 1. verdenskrig og årene lige derefter samt 1930’ernes restriktioner efterfulgt af 2. verdenskrig. Den tekniske udvikling betød øget produktion i 1950’erne, og i årtiet blev der også udbygget flere gange, hvilket helt ændrede slagteriets udseende. Samtidig med disse ombygninger og udvidelser blev der installeret nye maskiner overalt i slagteriet, bl. a. nye kølemaskiner og ny dampkedel, og det gamle jævnstrømsanlæg er udskiftet med vekselstrømsystem.

Slagteriet blev nedlagt i 1991 og senere solgt til Hadsten Kommune, der stod for nedrivningen af bygningerne.

Billedet viser slagteriet, som det så ud ca. 1960.

To-etagesvillaen til venstre er direktørboligen, nederst ses den på dette tidspunkt netop byggede kantine- og administrationsbygning, og vinkelbygningen øverst indeholder blandt andet baconafdelingen. I første omgang bygger jeg en model af selve slagteriet, som er den store sammenhængende bygningsmasse i midten af billedet, som den så ud et par år forinden. En model af direktørboligen er allerede bygget af Svend Roelsgaard og kan også ses hos Modelbane Europa.

 ca 1960

 

Jeg har ingen arkitekttegninger at tage udgangspunkt i, kun den midlertidige papmodel, som udgør Hadsten Slagteri på Modelbane Europas danske anlæg og gamle fotos. Ved at studere de mange billeder, der er taget gennem slagteriets levetid, kan jeg dog se, at størrelsen på papmodellen passer nogenlunde. Jeg må finde min indre arkitekt frem. De første uger går med at lave arbejdstegninger på millimeterpapir i 1:1 størrelse. Tegningerne skal vise slagteriet set fra alle fire verdenshjørner samt en grundplan - og der er mange detaljer. Det går op for mig, at der er rigtigt mange vinduer og døre - og dermed mange huller der skal skæres ud! Ikke nogen rar tanke.

 arbejdstegninger

 

Slagteriet er med sine ca. 30x30 cm den største model, jeg indtil da har kastet mig over. Og da den i grunden er sammensat af flere bygninger, vælger jeg en anden metode at bygge fundamentet og soklen end tidligere. Jeg beslutter, at huset skal stå på en 3 mm polystyrenplade. Jeg beslutter også, at modellen skal forberedes til isættelse af LED-lys, hvorfor jeg bruger tid på omhyggeligt at tegne væggenes placering på pladen og derefter skære mellerummene ud. Herigennem kan trækkes ledninger og LED-bånd. Både hobbykniven med friskt blad og aluminiumslinealen er uundværlige her.

 sokkel

 

Det går lidt stærkt lige her...

Efter færdiggørelsen af soklen kommer arbejdet med at skære murene ud i murstensbyggeplader. Forinden er fugerne trukket frem med tynd grålig maling. Tidligere har jeg brugt skalpellen, hobbykniven og løvsaven til både at skære murene til og lave huller til døre og vinduer, men denne gang har jeg fået et tilbud, jeg ikke kunne sige nej  til.

Et af medlemmerne i modelbaneklubben kender én, som kan lave 3D-print af vinduer og døre. Blot skal jeg lave tegninger af dem med nøjagtige mål. Derefter vil han gå i gang med at programmere og slutteligt printe dørene og vinduerne i en hjemmebygget tråd 3D-printer. Og ikke nok med det. Denne person kender også én, og denne anden én har en lasercutter, som kan skære alle byggepladerne efter de rette mål - og med huller til døre og vinduer. Jeg jubler indeni! Jeg overlader trygt modelbyggeriet til disse mænd i en kortere periode.

 Tegninger over vinduer 000021