Vi er nu nået til skibets aptering. Men først skal delene samles. Det drejer sig om kanoner, ovenlysvinduer, udluftningsgitre, pumpe, rælingstrapper mm. Det vil være for vidtgående at beskrive alle samleprocesserne i detaljer her.

 daeksting.jpg

 

De færdigsamlede apteringsdele fatsgøres nu på skibet i henhold til vedledningerne. Kompashus, overnlysvinduer, kahytluge med skydekappe, naglebænk og lænsepumpe. De to joller af plast beklædes med lister af rosenpalisander, sæder sættes i, og til sidst hænges de i daviderne med bomuldstråd.

 joller-mm.jpg

 

Montage af bovsprydet (119). Både dette og forlængelsen af denne, klyverbommen, slibes let koniske (ligesom en træstamme) og samles med det dertil beregnede æselhoved. Et 1,5 mm-hul bores nær enden af bovsprydet til martingalbommen. Der bores også huller til øjebolte og blokke i dem begge (0,75 mm). Bovsprydstøtten (106) limes på dækket i stævnen, og bovsprydet sættes på plads. Ridderhoveder (133), som er bjælker til sideværts støtte af bovsprydet, monteres på hver side.

 bovspryd-placering.jpg

 

Nu skal de to store ankre monteres. En messingring (118) sættes i øje øverst på ankeret. Tovværk (bomuldstråd) trækkes flere gange mellem en blok (125) monteret på ringene og enden af forreste davider. Ankerkæderne (137) fæstnes også til ringene og trækkes igennem huller boret i stævnen, føres tilbage over dækket og stikkes ned i hver sit af to forede huller nær midtskibs på dækket. Med tråd (139) surres ankrene fast i messingbøjlerne, som i forvejen er moteret på begge sider.

Flere øjebolte (70) monteres i stævnen, og nagler (130) limes på naglebænken i stævnen.

 ankre.jpg